EXPERIENCE THE 7 “THE MASTERPIECE” นิยามแห่งผลงานชิ้นเอก โดย คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล

EXPERIENCE THE 7 คือแคมเปญที่สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในสายเลือดของ BMW โดย BMW Thailand ได้ค้นหา 7 บุคคลต้นแบบ ที่จะนำมุมมองในการใช้ชีวิตของพวกเขามาตีแผ่เป็นแม่บทแห่งแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าเรื่องราวทั้ง 7 ของบุคคลต้นแบบจะสามารถชี้นำแนวทางในการใช้ชีวิต และก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป .

BMW Art Cars ศิลปะขับเคลื่อนยานยนต์ (ตอนที่ 2)

ใน ฺBMW Art Cars ศิลปะขับเคลื่อนยานยนต์ ตอนที่ 1 นั้น เราได้พาท่านผู้อ่านไปชมรถยุคแรกของ Art Cars พร้อมทั้งจุดกำเนิดว่าเป็นมาอย่างไร จะเห็นได้ว่าศิลปะ คือสิ่งที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา และไม่ว่าเครื่องจักรใดก็ตามที่มีรูปทรง มีการใช้งาน ย่อมต้องมีความเป็นศิลปะอยู่ในการออกแบบไม่มากก็น้อย ซึ่งใน Art Car ตอนที่ 1...

รวมประวัติ BMW 7 Series- 42 ปีกับนวัตกรรมความหรูคู่อรรถรสการขับขี่

หากพูดถึงเลข 7 ในทางโหราศาสตร์บางแขนงเขามองกันว่าเป็นเลขแห่งความเหนื่อยปนวุ่น มีกิจกรรมต่างๆทำอยู่ตลอดเวลา เมื่อเลขนี้ไปปรากฏอยู่บนบ้าน หรือบนทะเบียนรถ ยิ่งมาก ยิ่งแปลว่าเหนื่อย ความหมายมิได้ไปในทางที่ดีสักเท่าไหร่ แม้ความเชื่อนี้อาจจะมีความเป็นจริงที่พิสูจน์ยาก แต่มันก็มากพอจะทำให้ผมเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถตัวเองเพื่อกำจัดเลข 7 ไปสองตัว ผลหรือครับ? ชีวิตก็เหมือนเดิมนั่นล่ะ ไม่น่าเลยจริงๆ .

More from Bimmer-TH