BMW Thailand ประกาศปรับราคารถยนต์ทุกรุ่น และเปลี่ยนแพ็กเกจ BSI มีผลทันที

วันนี้ ทางบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ประกาศปรับการครอบคลุมบริการบำรุงรักษา BMW Service Inclusive (BSI) จากเดิม 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็นแพ็กเกจที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มได้เองตามความต้องการ พร้อมปรับราคารถยนต์ทุกรุ่น มีผลทันที

BMW Thailand ประกาศปรับราคาขายรถยนต์ทุกรุ่น โดยแยกแพ็กเกจ BSI ออกจากตัวรถ และเปิดออปชั่นให้ลูกค้าเลือกรับการคุ้มครอง BSI ได้ตามใจชอบ ซึ่งราคาจะเริ่มต้นจากรถยนต์ที่รวมแพ็กเกจ BSI Standard (คุ้มครอง 3 ปี / 60,000 กิโลเมตร) เป็นฐานก่อน และลูกค้าสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจขยายความคุ้มครอง BSI ให้มีความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ปี / 100,000 กิโลเมตรได้ โดยมีแพ็ก BSI Plus, Warranty Plus และสูงสุดที่ BSI Ultimate

ส่วนเงื่อนไขการรับประกันรถยนต์ กรณีที่เกิดจากความผิดปกติในการผลิต (warranty) ก็ถูกปรับตามแพ็ก BSI เช่นเริ่มต้นที่มีการรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ในแพ็กเกจของ BSI Standard เป็นต้น ตามตารางนี้

และนี่คือราคารถยนต์ BMW ล่าสุด ที่จะมีผลตั้งแต่วันนี้ (1 สิงหาคม) เป็นต้นไป

ส่วนเจ้าของรถยนต์เดิมที่ได้รับมอบไปแล้ว รวมถึงลูกค้ารถใหม่ที่ได้ทำการจองไปแล้ว จะยังได้รับเงื่อนไขการคุ้มครอง BSI เดิมตามสัญญาในใบจองรถยนต์

Comments

comments