BMW Manufacturing จัดโครงการ “Week of Kindness” ตอกย้ำความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี BMW Group

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์ให้สังคม พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป จัดโครงการ “Week of Kindness” โดยมีพนักงานกว่า 420 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ร่วมใช้เวลากว่า 20,000 ชั่วโมงไปกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวม 19 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและบ้านสงเคราะห์สุนัข การดูแลผู้สูงอายุ การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และการปลูกป่าชายเลน ภายในชุมชนต่างๆ ที่พนักงานอาศัยอยู่

BMW_Week_of_Kindness_03

มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “พนักงานทุกคนของเราตระหนักดีว่าการทำงานที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำแหน่งงานที่มอบความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสให้พวกเขาได้มีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่และความอิ่มเอมใจจากการทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมไทย นอกจากโรงงานของเราจะเป็นฐานการผลิตแห่งเดียวของบีเอ็มดับเบิลยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตทั้งบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดแล้ว ยังเป็นโรงงานที่ปลอดภัยที่สุด มีความยืดหยุ่นสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ในแถบนี้ โดยล่าสุด เราประสบความสำเร็จในการปรับกระบวนการผลิตให้ปราศจากของเสีย เพื่อให้ฐานการผลิตของเราแห่งนี้เป็นโรงงานสีเขียวอีกด้วย”

The following two tabs change content below.

Comments

comments