BMW M ซุ่มพัฒนา i4 โปรโตไทป์ ไฟฟ้าล้วน 4 มอเตอร์แรงสุดขั้ว

BMW M เผยคลิปวิดีโอ และข้อมูลบางส่วน ของรถ BMW M สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ BMW i4 แต่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง 4 ตัว ที่จะเป็นต้นแบบของรถ M ไฟฟ้าล้วนตัวใหม่ ในอนาคตอันใกล้นี้

BMW M เปิดเผยข้อมูลว่า กำลังพัฒนารถไฟฟ้าล้วนรุ่นใหม่ ที่จะจัดเต็มเรื่องของสมรรถนะ โดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง 4 ตัวเป็นครั้งแรก ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบด้วยตัวถังของ BMW i4 และใช้คำว่า ‘Ready for The Next Chapter’

BMW M รุ่นที่อาจจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามากถึง 4 ตัว อาจถูกใช้กับ BMW M ไฟฟ้าล้วนรุ่นถัดไป ในรูปทรงของรถซูเปอร์คาร์ ใกล้เคียงกับต้นแบบ BMW Vision M Next ที่ได้เผยโฉมไปก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจเป็นการกลับมาของซูเปอร์คาร์ภายใต้แบรนด์ BMW อีกครั้งได้อย่างยิ่งใหญ่

BMW Vision M Next

ปัจจุบัน BMW M ได้เปิดตัวรถที่ใช้พลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนอยู่ทั้งหมด 3 รุ่นแล้ว คือ BWW i4 M50, BMW iX M60 และ BMW i7 M70 (วางขายต้นปีหน้า)

Comments

comments