[Gallery+Spec] ส่องรถ BMW 530i Touring M Sport (G31) : 4,539,000 บาท

530i Touring M Sport (G31) : 4,539,000 บาท * มาพร้อม BSI Standard (BSI 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร / Warranty 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง) BSI / Warranty Package ที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ มีดังนี้ BSI Plus : เพิ่ม BSI ฟรีค่าบำรุงรักษาเป็น 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร +40,000 บาท Warranty Plus :...